INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE

Trainers:

Eric Steunenberg
Lucas Roelfsema
Wilko van Faassen

Instructeurs:

Lucas Roelfsema (2* instructeur)

Bestuur:

Johan Smidt (voorzitter)
Erik Steunenberg (secretaris)
Henry Seinen (penningmeester)
Lucas Roelfsema
Wilko van Faassen

Activiteitencommisie:

Fenny Steunenberg