contributie

Jeugdleden tot 18 jaar € 10,00*

Leden 18 jaar en ouder €19,50*

 

Rekening nr.: NL17 INGB 0006 3462 30

 

* maandbedrag inclusief:

– Premie aansprakelijkheidsverzekering.

– NOB contributie.

– Voor duikende leden het vullen van de persluchtfles.

 

*Entreegeld:

– senior leden (18 jaar en ouder) € 42,50

– junior lid (tot 18 jaar) € 18.40

 

*Overige:

– Herinschrijving € 25,00

– Donateur € 15,00